КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ «ПРАВОБЕРЕЖНА»

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ «ПРАВОБЕРЕЖНА»

Діяльність КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»

Підприємство є закладом охорони здоров’я, основною метою діяльності якого є:

 •  Надання висококваліфікованої медичної допомоги вторинного рівня.
 •  Забезпечення гарантованого своєчасного доступу населення до послуг вторинної медичної допомоги.
 •  Забезпечення якості та безпечності медичної допомоги на основі доказової медицини.
 •  Економічна ефективність використання наявних ресурсів – забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання коштів.
 •  Здійснення іншої діяльності.
 •  Предметом діяльності Підприємства є:
 •  Здійснення медичної практики.
 •  Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
 •  Надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів  України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування.
 •  Аналітично-інформаційна діяльність.
 •  Надання в повному обсязі інтенсивної, спеціалізованої стаціонарної і консультативної спеціалізованої медичної допомоги населенню території обслуговування відповідно до вторинного рівня у спеціалізованих відділеннях.
 •  Ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги.
 •  Отримання, перевезення та використання донорської крові.
 •  Придбання, зберігання, перевезення, знищення, облік, використання, відпуск (реалізація) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
 •  Клінічна апробація нових медикаментів, устаткування, приладів та інших матеріалів.
 •  Стажування лікарів-інтернів згідно з угодами.
 •  Проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.
 •  Монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки.
 •  Здача майна в оренду, в тому числі нерухомого. 
 • Організація харчування та лікувального харчування хворих у стаціонарі.
 •  Проведення санітарно-просвітницької роботи серед обслуговуваного  населення.
 •  Своєчасне та якісне обстеження, лікування та реабілітація хворих в стаціонарних умовах та вдома.
 •  Проведення аналізу захворюваності населення обслуговуючої території і закріпленого контингенту і первинного виходу на інвалідність.
 •  Забезпечення безпеки лікувально-діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів у Підприємстві.
 •  Забезпечення дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них.
 •  Облік та аналіз ефективності наданої лікувально-профілактичної допомоги та вивчення результатів лікування. Ведення і своєчасне передання статистичного обліку згідно із нормами діючого законодавства.
 •  Створення безпечних умов праці для працівників Підприємства та профілактика у них професійних захворювань, дотримання техніки безпеки, протипожежної безпеки працівникам Підприємства.
 •  Проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих, видача листків тимчасової непрацездатності, проведення аналізу показників та експертизи тимчасової непрацездатності хворих і первинного виходу на інвалідність, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих на ЛКК і МСЕК.
 •  Надання паліативної допомоги.
 •  Впровадження нових форм та методів діагностики та лікування.
 •  Професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг.
 •  Впровадження нових методів лікування.
 •  Організація та участь у міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.
 •  Транспортування хворих.
 •  Організація паркування автотранспорту.
 •  Зовнішньоекономічна діяльність.
 •  Предметом діяльності Підприємства можуть також бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.
 •  Окремими видами діяльності Підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.
 •  Підприємство може бути клінічною та учбовою базою вищих медичних учбових закладів.
 •  Приймати участь у програмах медичного страхування населення.
 •    Організація і проведення заходів щодо підготовки Підприємства до роботи у надзвичайних ситуаціях. Створення постійного запасу виробів медичного призначення та лікарських засобів для забезпечення сталої роботи Підприємства в умовах надзвичайних ситуацій.
 •    Забезпечення органів виконавчої влади та управлінь охорони здоров’я інформацією про надзвичайні ситуації та випадки, передбачені чинним законодавством та інструктивно-директивними документами.

Напишіть відгук

Обов'язкові поля позначено * зірочкою .